Transportstyrelsens råd om vindkraft och luftfart

Skriftlig fråga 2019/20:940 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Vindkraften förväntas växa kraftigt i Sverige. Det är mycket positivt. Men fortfarande finns ett antal hinder för en snabb vidare utbredning av denna 100 procent förnybara energikälla. Ett sådant hinder är Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten.

I dagsläget medför Transportstyrelsens föreskrift ett försvårande och en fördyring av vidare utbyggnad av vindkraft. Huvudproblemet är att Transportstyrelsen kräver att alla vindkraftverk på över 150 meter ska utrustas med högintensiv hinderbelysning (kraftig belysning) som är påslagen dygnet runt. Detta för att underlätta navigeringen för flygplan. Dagens föreskrifter baseras på tidigare rekommendationer från den internationella flygorganisationen, ICAO. I ICAO:s uppdaterade rekommendationer har dock kravet på det högintensiva ljuset tagits bort. Det kan vara värt att komma ihåg att det inte finns något känt fall av flygplanshaverier vid vindkraftsparker. Transportstyrelsens krav förefaller vila på gamla uppgifter eller ren okunskap.

Transportstyrelsen håller på att uppdatera sina föreskrifter. Våren 2019 skickades ett förslag ut på remiss, men kritiken ledde till en omremiss. I det senaste förslaget saknas fortfarande de lättnader som ICAO:s senaste rekommendationer innebär. För vindkraftsbranschen utgör Transportstyrelsens krav en stor utmaning när kravet på hinderljus leder till höjdbegränsningar och försämrad effekt för planerade vindkraftsparker. Omgivningen kan också uppfatta den blinkande högintensiva hinderbelysningen som störande varför angelägna projekt avfärdas av kommunen. Ministern och regeringen har möjlighet att styra våra myndigheter och skulle kunna uppmana Transportstyrelsen att se över sina föreskrifter och råd på området.

Mot denna bakgrund vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att ta initiativ till att Transportstyrelsen uppdaterar föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155), som bland annat rör krav på utrustning med hinderbelysning vid anläggande av vindkraftsparker, med syfte att få moderna rekommendationer som underlättar för fortsatt vindkraftsetablering och överensstämmer med Sveriges klimat- och energipolitiska mål?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-11 Överlämnad: 2020-02-12 Anmäld: 2020-02-13 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19
Svar på skriftlig fråga