Transportstyrelsen till Karlstad

Skriftlig fråga 2007/08:188 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 30 oktober

Fråga

2007/08:188 Transportstyrelsen till Karlstad

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sverige kommer den 1 januari 2009 att få en ny myndighet som kommer att heta Transportstyrelsen. Utredningen Trafikinspektionen – en ny myndighet kom i våras. En av utredningens slutsats är att Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen läggs ned och kommer att ingå i den nya transportmyndigheten. Sjöfartsinspektionen och Vägtrafiksinspektionen skiljs likaså från sina respektive verk och kommer också att ingå i den nya myndigheten. Utredaren Staffan Widlert arbetar just nu med att formulera hur den nya myndigheten skulle kunna se ut och var den ska lokaliseras. När myndigheter ska utlokaliseras, och som i detta fall en ny myndighet ska placeras, är det viktigt att ta regionalpolitisk hänsyn. Redan nu och en tid framöver kommer röster att höjas för att myndigheten ska placeras i tillväxtregioner som till exempel Göteborg. Därför anser jag att det är viktigt att ansvarig minister tar ett övergripande regionalpolitiskt ansvar. Jag ser fördelar med att Transportstyrelsen placeras i Karlstad. Karlstad ligger mitt i landet och därmed finns en tillgänglig tåg- och flygkommunikation. Det är enkelt att ta sig till och från alla de olika vädersträcken. Universitet är i framkant vad gäller forskning och utveckling. Och här finns den kompetens som efterfrågas.

Hur avser statsrådet att väga in de regionalpolitiska aspekterna inför beslutet om lokaliseringen av den nya transportstyrelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-30 Anmäld: 2007-10-30 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)