Transportstöd

Skriftlig fråga 2005/06:2018 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2018 av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Transportstöd

Transportstödet behövs för att norra Sverige och dess företag ska kunna konkurrera på lika villkor. Här är transporterna både många och långa på ett helt annat sätt än i övriga Europa. Nu är det en stor oro bland företagarna att de nya riktlinjerna som tagits av EU-kommissionen inte tillåter att regeringen ger bidrag för intransporter av råvaror för förädling i norra Sverige.

Regeringen måste därför se till att inte än en gång bli överkörd av EU. Det är dags att Sverige, liksom alla andra länder, börjar agera för sina egna intressen och för sina egna jobb och företag.

Om inte regeringen lyckas få kommissionen att göra ett undantag från de nya reglerna riskerar en femtedel av den totala bidragssumman att stoppas.

Min fråga till ansvarigt statsråd är:

Vad avser statsrådet att göra för att jobb och företag i Norrbotten ska kunna konkurrera på lika villkor och därmed kunna behålla transportstödet för intransporter av råvaror?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)