Transportflödena över Öresund

Skriftlig fråga 2008/09:483 av Weibull Kornias, Marie (m)

Weibull Kornias, Marie (m)

den 15 januari

Fråga

2008/09:483 Transportflödena över Öresund

av Marie Weibull Kornias (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I april 2008 träffades Sveriges och Danmarks trafikministrar för diskussioner om trafiken i Öresundsregionen. Vid detta tillfälle utlovades en analys av transportflödena över Öresund.

Enligt överenskommelsen skulle flödesanalysen genomföras av svenska Banverket och Vägverket, samt danska Banedanmark och Vejdirektoratet.

Beskedet gav upphov till förhoppningar om att detta var ett första steg mot ytterligare en fast förbindelse över Öresund.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet:

Är statsrådet beredd att verka för att Banverket och Vägverket samt danska Banedanmark och Vejdirektoratet får ett konkret uppdrag att analysera transportflödena över Öresund?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-01-15 Anmäld: 2009-01-15 Besvarad: 2009-01-21 Svar anmält: 2009-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-21)