transporter av radioaktivt avfall

Skriftlig fråga 1997/98:644 av Goës, Eva (mp)

Goës, Eva (mp)
Fråga 1997/98:644 av Eva Goës (mp) till inrikesministern om transporter av radioaktivt avfall

Regeringen måste våga sätta tydliga gränser för kärnkraftsindustrin och förhindra att radioaktivt avfall transporteras genom vårt land, även i luftrummet. Ett sådant extremt exempel är transporten av plutonium via flyg från Sellafield till Japan. En flygolycka med denna last skulle få allvarliga konsekvenser, eftersom plutonium är ytterst giftigt och har en halveringstid på 24 000 år. Sveriges regering borde därför uttala sitt veto mot överflygningar av detta slag.

Min fråga till inrikesministern är med hänvisning till ovanstående följande:

Avser ministern uttala sitt veto mot överflygningar där lasten består av plutonium?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-14 Anmäld: 1998-04-20 Besvarad: 1998-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga