Transport av tunga fordon

Skriftlig fråga 2019/20:1599 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Mobilkranföretag tvingas i dag tillämpa ett tidsödande och krångligt tillstånds- och dispenssystem för att utföra lyftarbete. Konsekvenserna är stora för samhället med försenade byggarbeten, fördyrade transporter, onödiga miljöutsläpp och risk för lagbrott.

Mobilkranar är en förutsättning för att vårt moderna samhälle ska fungera. Dessa smidiga och flexibla kraftpaket är en avgörande resurs för allt byggande, inte minst av bostäder. Men för att förflytta mobilkranar och tunga transporter måste man söka en ny dispens varje gång som anger vägsträcka, villkor för hastighet, tider, broar och vägtransportledare. Om förflyttningen bara rör en kommun görs dispensansökan där. Trafikverket har ansvar för statliga vägar, och om transporten gäller flera kommuner samordnas även dispensen på de aktuella kommunernas vägnät.

Mobilkranföretagen verkar i en konkurrensutsatt marknad där det krävs snabba beslut för att tillfredsställa kunden och för att inte bli av med uppdrag. Konsekvensen riskerar att bli att fler aktörer tvingas köra olagligt utan att ha sökt dispens alternativt att invänta ett beslut som ofta innebär långa handläggningstider och därmed blir en konkurrensfaktor som företagen själva inte råder över.

Behovet av en lösning är akut. Riksdagens trafikutskott har uppmärksammat frågan och givit regeringen ett tillkännagivande om att den ska verka för att underlätta dispenshanteringen och erbjuda kommunerna att delegera beslut om dispenser till Trafikverket.  Detta uppdrag bör regeringen ge Trafikverket.

Regeringen bör ta efter den danska modellen där ett generellt tillstånd fungerar som ledstjärna och där samtliga vägar är åtkomliga i en databas. Systemet är tillgängligt för alla och fördefinierat för bro respektive väg.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer ministern att ta initiativ till att det görs en kraftfull översyn av systemen i syfte att främja en snabb och effektiv handläggning  som kan förhindra olagliga körningar och säkerställa konkurrensneutralitet på landets vägar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-16 Överlämnad: 2020-06-17 Anmäld: 2020-06-22 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga