Transport av militärfordon

Skriftlig fråga 2005/06:1691 av Järrel, Henrik S (m)

Järrel, Henrik S (m)

den 23 maj

Fråga 2005/06:1691 av Henrik S Järrel (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Transport av militärfordon

Sverige har som huvudland åtagit sig att till EU under tiden den 1 januari@30 juni 2008 ställa en operativ styrka om 1 500 man till förfogande för internationella insatser i fredens tjänst. Svenska trupper bör givetvis skyddas i pansrade fordon. Ett problem som i detta sammanhang då måste lösas är att skaffa fram tillräcklig kapacitet för lufttransporter av till exempel tyngre stridsvagnar, sådana som till exempel svenska Herkulesplan inte förmår transportera. Upphandling genom FMV för bland annat sådana transportändamål pågår sedan en tid.

Alternativa lösningar finns: köp, hyrköp eller endast leasing av ett eller två flygplan. Åtminstone tre flygplanstyper lär vara av intresse: amerikanska Boeing C 17 Globemaster, ryska Antonov 124 (eller 225) och europeiska konsortiet EADS:s koncept Airbus 400 M. Kostnadsbild och prestanda varierar starkt mellan dessa alternativ.

Frågan om motköp @ eller offset eller annat industriellt samarbete @ bör rimligen också vara kopplad till en affär av denna storleksordning.

Vilka affärsmässiga riktlinjer, om några, har försvarsministern anvisat berörda myndigheter för lösningen av de transportbehov som åtagandet medför?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-23 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-05-31 Svar anmält: 2006-05-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-31)