transport av farligt gods

Skriftlig fråga 2001/02:831 av Ågren, Jan-Erik (kd)

Ågren, Jan-Erik (kd)

den 1 mars

Fråga 2001/02:831

av Jan-Erik Ågren (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om transport av farligt gods

Runtom i hela Sverige transporteras dagligen farligt gods av allsköns slag. Dessa transporter kan i ett ögonblick förvandla ett helt samhälle till en katastrofzon. Ett antal gånger har katastrofen varit mycket nära. Nästa gång, närhelst det blir, kanske vi inte har samma osannolika tur. Tågincidenterna i Dalarna och i Jämtland, liksom tillbudet med gasolbilen i Stockholm är några exempel. Det kan hända när som helst och var som helst.

Transport av farligt gods är reglerat i dag. Reglerna innebär bl.a. att det ställs krav på klassificering, förpackning, fordon, förarutbildning och särskilda transportdokument. Det finns också regler för vilka produkter som får packas tillsammans. Fr.o.m. den 1 januari 2000 ska den som transporterar farligt gods rådfråga en säkerhetsrådgivare som är utbildad för att förebygga olyckor vid dylika transporter.

Trots att försiktighetsåtgärder vidtagits bedöms risken för att en olycka inträffar som hög. Experter från bl.a. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, varnar för att dagens regelverk inte är tillräckligt.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att riskerna för framtida olyckor vid transport med farligt gods ska minimeras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-03-01 Anmäld: 2002-03-05 Besvarad: 2002-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-06)