transpersoners situation i samhället

Skriftlig fråga 2003/04:161 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 29 oktober

Fråga 2003/04:161

av Tasso Stafilidis (v) till socialminister Lars Engqvist om transpersoners situation i samhället

Transpersoner är individer som av omgivningen uppfattas ha eller ge uttryck för en avvikande könsidentitet, till exempel genom att deras könsidentitetsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem. Det är bland annat transsexuella, transvestiter, intersexuella och dragkings eller queens. Det politiska transpersonbegreppet förutsätter inte att individen identifierar sig som transperson.

Kunskapen om transpersoners situation i samhället är bristfällig. Det är också ett hinder i det politiska arbetet. I regeringens proposition (prop. 2001/02:59) om hets mot folkgrupp, framgår att det saknas ett underlag för att bedöma hur pass vanligt hets mot transpersoner är. Regeringen konstaterar att det kan vara motiverat "att i annat sammanhang se över den generella kunskapen om transpersoner och deras situation." Flera initiativ har tagits för att öka kunskapen om homo- och bisexuellas situation. Samtidigt är det inte tillfredsställande att regeringen oftast har utelämnat frågan om transpersoner (till exempel i Arbetslivsinstitutets uppdrag att utreda situationen för homo- och bisexuella i arbetslivet, eller i Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga om en persons sexuella läggning har betydelse för socialtjänstens bemötande). Som företrädare för riksdagens HBT-grupp vill jag därför fråga socialministern Lars Engqvist:

Vad avser ministern att göra för att det ska genomföras en samlad översyn av den generella kunskapen om transpersoners situation i samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-29 Anmäld: 2003-10-29 Besvarad: 2003-11-05 Svar anmält: 2003-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-05)