Transparens rörande export av krigsmateriel

Skriftlig fråga 2019/20:182 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Förra året exporterade Sverige krigsmateriel till Turkiet för närmare 300 miljoner kronor, vilket är den högsta siffran under hela 2000-talet. Som krigsmateriel räknas bland annat vapen, ammunition, spanings- och mätutrustningar, skyddsmateriel, militär utbildning och andra för militärt bruk utvecklade produkter samt tekniskt bistånd för dessa produkter. I Sverige är det också Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som ger tillstånd och utövar tillsyn över den svenska vapenexporten.

I en intervju med Svenska Dagbladet kunde ISP bekräfta exporten av elektronisk utrustning, pansar- eller skyddsutrustning samt tekniskt bistånd till Turkiet, men inte uppgifter från Svenska Freds rörande sprängmedel, kemiska ämnen och kamouflage. Skälet till detta är att transparensen rörande vapenexport inte är tillräckligt hög.

I det läge vi nu befinner oss i, där svenska produkter kan exporteras till ett krigförande land som Turkiet som bryter mot folkrätten, ser vi tydligt hur viktigt det är med en god transparens rörande vilka produkter som exporteras till andra länder och som kan användas i krig.

Med anledning av detta vill jag fråga justite- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att verka för att öka transparensen rörande export av produkter som kan användas i strid, och hur avser ministern i sådana fall att öka transparensen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga