Transparens och länderrapporter om kapitalrörelser

Skriftlig fråga 2009/10:247 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 26 november

Fråga

2009/10:247 Transparens och länderrapporter om kapitalrörelser

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Biståndsorganisationen Diakonia presenterade i somras en rapport om hur utvecklingsländerna drabbas av de kapitalflöden som döljs av sekretessen i de så kallade skatteparadisen. Länderna i syd betalar som grupp varje år mycket mer i skuldtjänst (räntor och amorteringar på utestående lån) än de får i bistånd. De förlorar ännu mer i form av oregistrerat utflöde av kapital än de betalar i skuldtjänst. Diakonia menade att det behövs automatiskt öppet informationsutbyte på en multilateral nivå. Informationsutbyte om kapitalflöden mellan länder måste göras till automatiska processer, som del av en internationell standard. De framförde också kravet på lagstadga om land för land-rapportering" av företags vinster samt att Sverige bör verka för krav på att multinationella konsortier måste rapportera på landnivå om sina transaktioner. Jag är orolig för att statsrådet ska slå sig till ro med de ur informationsutbytessynpunkt begränsade skatteavtal med ett antal skatteparadis som de nordiska länderna lyckats få. Givetvis ska Sverige och EU verka för en transparens som alla stater ska kunna ta del av.

Avser finansministern att i EU ta initiativ till ett öppet informationsutbyte på multinationell nivå kombinerat med insyn i de multinationella företagens vinster på ländernivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2009-11-26 Inlämnad: 2009-11-26 Svar anmält: 2009-12-07 Besvarad: 2009-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-07)