Transparens inom biståndet

Skriftlig fråga 2019/20:251 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

På Sidas webbplats står det att myndigheten arbetar för att skapa största möjliga insyn i verksamheten. Ett sätt att göra detta är det webbaserade verktyget Openaid.se. Verktyget baseras på öppna myndighetsdata och innehåller information om Sveriges bistånd. När, till vem och för vilka ändamål biståndsmedel betalats ut samt vilka resultat det har lett till ska gå att följa via Openaid.se. Verktyget är ett led i den transparensgaranti som den moderatledda regeringen beslutade om för att uppnå ökad öppenhet kring biståndet.

De senaste månaderna har besökare till Openaid.se mötts av ett felmeddelande som säger att sidan temporärt ligger nere för underhåll.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

På vilka sätt avser statsrådet och regeringen att försäkra sig om att Openaid.se är tillfredsställande tillgängligt framgent?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga