Transparens i arbetet med företagens sociala ansvar

Skriftlig fråga 2005/06:2023 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2023 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Transparens i arbetet med företagens sociala ansvar

I Europeiska kommissionens meddelande KOM(2006) 136 beskriver kommissionen sitt arbete för att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Meddelandet är fortsättningen av den process som inleddes i och med grönboken 2001, KOM(2001) 366, meddelande 2002 och inrättandet av ett flerpartsforum om företagens sociala ansvar 2002.

I det föreliggande meddelandet finns en del oklarheter kring hur kommissionen kommer att jobba vidare med företagens sociala ansvar.

I meddelandet ges den så kallade alliansen en viktig och betydande roll i arbetet med att driva på företagens sociala ansvar. Alliansen beskrivs som ett öppet forum av företag. Alliansens mandat, vilka de är, hur de ska jobba etcetera beskrivs inte. Detta innebär ett brott mot den tidigare processen som varit ganska transparent @ vilka som deltagit i arbetet har tydligt listats, dokumentation från möten har publicerats etcetera. Nu vet man inte vilka företag som ingår i alliansen, vilka frågor dessa driver eller hur de jobbar.

Vad avser statsrådet att göra för att återigen skapa transparens i kommissionens arbete med företagens sociala ansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-15 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)