Transferering av svenska skattemedel till utlandet

Skriftlig fråga 2009/10:925 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 21 juni

Fråga

2009/10:925 Transferering av svenska skattemedel till utlandet

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Avdraget för hushållstjänster som infördes från den 1 januari 2008 kunde användas för köp av tjänster från utländska företag och för tjänster kopplade till bostäder utomlands. När ROT-avdraget infördes från den 8 december 2008 innebar regelverket att även bostäder utomlands kunde rustas upp med svenska skattemedel. Nu har dessa två skattebidragen sammanförts i det så kallade HUS-avdraget där ersättningen utbetalas på anmodan av utföraren direkt av Skatteverket. Genom statsrådets försorg är Skatteverket underbemannat och kan inte effektivt kontrollera fakturorna. Via medierna cirkulerar olika uppgifter om hur svenska skumraskföretagare tillgodogör sig HUS-skattebidrag via falska fakturor. Möjligheten till bedrägerier via utlandet ska inte underskattas. Om exempelvis en spansk företagare uppger sig ha utfört ett bidragsberättigat arbete för en svensk medborgares hus i Portugal och begär ersättning så torde sannolikheten för närmare kontroll av Skatteverket vara ringa. Det är inte kostnadseffektivt av Skatteverket att skicka ut personal och kontrollera att arbetena faktiskt utförts. Ägaren kan också ha ett internationellt arbete med mycket resor och därför vara svårkontaktad.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att undersöka omfattningen av och riktigheten i de utbetalningar som sker av svenska skattebidrag till utlandet utifrån HUS-avdraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-21 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)