Trängselskatt

Skriftlig fråga 2019/20:620 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Göteborg hade man en folkomröstning angående trängselskatten. Frågan som göteborgarna fick ta ställning till var: "Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?"

En majoritet av göteborgarna, 57 procent, röstade mot trängselskatten. Då folkomröstningar bara är rådgivande valde politikerna att inte verkställa göteborgarnas önskan att avskaffa trängselskatten. Trängselskatten i Göteborg ska bekosta delar av det västsvenska paketet, Hisingsbron, Marieholmstunneln och bland annat Västlänken. Nu ligger det ett lagförslag från regeringen om att införa trängselskatt i Marieholmstunneln, en tunnel som byggs för att avlasta trafiken i Tingstadstunneln. Tunneln länkar samman de viktiga genomfartslederna E20, E6, E45 och Lundbyleden. Anslutningen mellan E20 och E45, Partihallsförbindelsen, ”Röde Orm”, är redan klar att anslutas till tunneln. Marieholmstunneln förbättrar framkomligheten i regionen och minskar sårbarheten i trafiksystemet väsentligt, då Tingstadstunneln har tung trafik och är känslig för störningar. Med tanke på Marieholmstunnelns avlastande infrastruktur är det underligt att man väljer att föreslå trängselskatt på densamma.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson lyder:

Varför väljer ministern och regeringen att lägga fram ett lagförslag om trängselskatt i Marieholmstunneln när den byggs för att avlasta dagens infrastruktur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-11 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga