Trängselskatt

Skriftlig fråga 2015/16:263 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I samband med riksdagsvalet 2014 genomfördes en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. På valsedeln stod följande:

 ”Göteborgs Stad har tillsammans med Staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet.

Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften: minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en rådgivande folkomröstning.”

En majoritet av göteborgarna röstade för att avskaffa trängselskatten.

Trängselskattebågarnas placering upplevdes som orättvis, och de boende i Backa protesterade högljutt. Styrgruppen för Västsvenska paketet fick i uppdrag att hitta en lösning. 

Ett undantag för boende och företagare i Backa på Hisingen. Det är vad styrgruppen för Västsvenska paketet förordar för att Backaborna ska kunna färdas inom sin stadsdel utan att betala trängselskatt.

Om parterna i Västsvenska paketet ställer sig bakom styrgruppens ställningstagande görs en hemställan till regeringen före sommaren. Regeringen kommer att ta ställning till om det är motiverat och lagtekniskt möjligt med en ändring. Om svaret blir ja utmynnar det i ett förslag till riksdagen. Det är riksdagen som fattar det slutliga beslutet, eftersom det blir fråga om en lagändring.

Den 3 februari 2015 var finansministern uppe i en interpellationsdebatt där ministern lovade att inte dra det i långbänk, och en ny bättre utredning angående Backaundantaget var enligt ministern under utredning. 

Min fråga till finansministern är:

 

De boende i Backa väntar fortfarande på det undantag som ej skulle dras i långbänk och vill veta när ministern ämnar få undantaget i kraft. Vad är ministerns besked?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-05 Överlämnad: 2015-11-05 Anmäld: 2015-11-06 Svarsdatum: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga