Trängselskatt för utlandsregistrerade fordon

Skriftlig fråga 2011/12:47 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 17 oktober

Fråga

2011/12:47 Trängselskatt för utlandsregistrerade fordon

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Utlandsregistrerade fordon betalar inte trängselskatt i Stockholm. Det borde vara en självklarhet. När trängselskatt införs på fler orter, som i Göteborg, måste det finnas system som omfattar alla fordon, oavsett registreringsland.

Det ska inte vara någon skillnad i skatt och avgifter för svenska och utländska privatbilar, bussar eller fordon i näringsverksamhet när de nyttjar infrastrukturen i Sverige.

Genom vilka åtgärder avser finansministern att se till att trängselskatt betalas och obetald trängselskatt kan drivas in från utlandsregistrerade fordon?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-17 Anmäld: 2011-10-18 Besvarad: 2011-10-26 Svar anmält: 2011-10-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-26)