Trängselskatt för utländska fordon

Skriftlig fråga 2013/14:609 av Lars Johansson (S)

Lars Johansson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Regeringen meddelade riksdagen i trafikutskottets betänkande 2013/14:TU8 att regeringen i vårpropositionen 2014 tydligt skulle redovisa det pågående arbetet samt tidsplanen för att utländska fordon senast den 1 januari 2015 ska omfattas av reglerna om infrastrukturavgift och trängselskatt. En lagrådsremiss med detta innehåll ska lämnas i maj juni 2014.

I vårpropositionen 2014 finns det mycket knapphändig information och ingen tidsplan för införandet av trängselavgift och trängselskatt för utländska fordon.

Jag vill därför ha besked från ministern om det finns en tidsplan och om den tidigare upplysningen att regler för avgift och skatt för utländska fordon ska träda i kraft senast den 1 januari 2015 gäller?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-09 Överlämnad: 2014-05-09 Sista svarsdatum: 2014-05-14 Besvarad: 2014-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga