Trafikverkets flytt av kontor närmare Göteborg

Skriftlig fråga 2018/19:693 av Annika Qarlsson (C)

Annika Qarlsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Kommunledningen i Vänersborg har av Trafikverket informerats om att Trafikverkets kontor med ca 50 arbetstillfällen ska flyttas från Vänersborg till Trollhättan. Anledningen de anger är att man vill komma närmare Göteborg och att de behöver större lokaler på sikt. Avståndet mellan dessa två städer är nu bara 15 kilometer eller 13 minuter med tåg. Dessutom har den befintliga fastighetsägaren sagt sig vara beredd att bygga om och anpassa lokalerna efter Trafikverkets önskemål.

Många önskemål runt om i landet för bättre vägar, som i samhällsekonomiska termer är väl motiverade, har fått stryka på foten för att pengarna inte räcker. Men när Trafikverket ska flytta sitt kontor i Vänersborg till Trollhättan då finns det tydligen resurser för att flytta denna arbetsplats för ca 50 personer 15 km, för att komma närmare Göteborg. Restiden med tåg mellan Trollhättan och Vänersborg är 13 minuter. Tidsvinsten är dessutom mindre än de 13 minuter tåget tar eftersom lokalerna ligger närmare stationen i Vänersborg. Dessutom bor majoriteten av de som arbetar på detta kontor i Vänersborg. Det är svårt att förstå till vilken nytta detta beslut om flytt fattats.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilken samhällsekonomisk kalkyl avseende samhällsnytta tillämpas vid Trafikverkets planerade flytt av kontor från Vänersborg till Trollhättan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-24 Överlämnad: 2019-05-27 Anmäld: 2019-05-28 Svarsdatum: 2019-06-05 Sista svarsdatum: 2019-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga