trafikundervisningen i grundskolan

Skriftlig fråga 2001/02:516 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 14 januari

Fråga 2001/02:516

av Anita Sidén (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikundervisningen i grundskolan

Tolvåringarna klarar sig inte i trafiken. Det säger Britt-Marie Utterström, vd vid NTF. 11 000 elever i årskurs sju har besvarat en enkät, och där visar det sig bl.a. att 70 % av eleverna tror att fotgängare ska gå på höger sida på en väg utan trottoar. Hälften känner inte ens till de vanligaste trafikmärkena. Inte ens hälften känner till att cyklar måste vara försedda med lyse. Enbart en tredjedel känner till vad högerregeln innebär, och endast var femte elev tycks ha fått undervisning i trafikfrågor på mellanstadiet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att förbättra trafikundervisningen i grundskolan?

Frågan besvaras inte

Händelser

statustext: Frågan besvaras inte Förfallen: 1899-01-01 Inlämnad: 2002-01-14 Anmäld: 2002-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.