Trafikstörningar i Stockholmsregionen

Skriftlig fråga 2005/06:1387 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 7 april

Fråga 2005/06:1387 av Christina Axelsson (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Trafikstörningar i Stockholmsregionen

Äntligen har vintern släppt sitt grepp och våren nalkas. Det har varit en lång och kall vinter, inte minst för alla pendeltågsresenärer i Stockholms län. Resenärerna har mötts av besked om inställda och försenade tåg var och varannan dag och många har därför kommit för sent till sitt arbete, sin skola eller sin anställningsintervju. En del fel har berott på nedisade och därför inställda tåg men många gånger beror det på brister i infrastrukturen. Trots att Banverket i flera år har arbetat med vinterutredningen, som upprättades efter de omfattande trafikstörningarna jul- och nyårshelgen 2001, är det fortfarande brister i infrastrukturen. SL har köpt in nya tåg, men det hjälper inte om det ständigt uppkommer växelfel eller blir fel på strömföringen genom nedrivna kontaktledningar. Ansvaret för detta ligger hos Banverket!

Problemen i pendeltågstrafiken är inte bara en stressfaktor för trafikanterna och därmed en hälsofråga i regionen, de är också tillväxthämmande. Det är många arbetstimmar som går förlorade när trafikanterna köar på perrongerna i stället för att vara på arbetet och producera.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka ytterligare åtgärder hon är beredd att vidta för att säkerställa att pendeltågstrafiken i Stockholms län ska kunna gå tidtabellenligt även när det är kallt.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-07 Anmäld: 2006-04-07 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)