Trafikstart Västlänken

Skriftlig fråga 2018/19:303 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I Göteborg och i Göteborgsregionen fortlöper en intensiv diskussion om Västlänkens genomförande. Projektet är ett av landets största infrastrukturprojekt och berör samhället på ett omvälvande sätt. Information kring projektet drivs av Göteborgs stad och Trafikverket. Den senaste rapporten från SOM-institutet (SOM-rapport nr 2018:30) visar att en majoritet av göteborgarna nu är negativa till Västlänken och att projektet bidrar till ett klart minskat förtroende för politikerna i staden. Informationen varit mer skönmålande än faktabaserad. Trafikverket har hittills vägrat att svara på frågor om kostnadskalkyler med motiveringen att man då skulle ge entreprenörer en vägledning om anbudspris.

Bygget av Västlänken startade i maj 2018 och då alla etapper nu är upphandlade finns inte längre anledning att hemlighålla kalkylen. Projekt Västlänkens tidsplan har enbart redovisats i stora drag med få hållpunkter. Nu kan konstateras att startpunkter som angetts för olika delprojekt har försenats med flera år samtidigt som projektet har utökats och nya problem blivit kända.

Mot denna bakgrund ber jag statsrådet Tomas Eneroth svara på följande fråga: 

 

När kan det faktiska ibruktagandet av Västlänken ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-25 Överlämnad: 2019-02-25 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga