Trafiksäkerhetskameror

Skriftlig fråga 2005/06:1906 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 3 juli

Fråga 2005/06:1906 av Krister Örnfjäder (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Trafiksäkerhetskameror

I Sverige har vi en hög målsättning att öka trafiksäkerheten. För att klara detta finns det ett antal åtgärder som vi använder oss av.

En av dessa är trafiksäkerhetskameror som används för att mäta hastigheten på ett antal vägavsnitt i landet. Målsättningen är att få ned hastigheten och därmed risken för att människor ska förolyckas och skadas i trafiken. Just nu inrättas ett nytt system av trafiksäkerhetskameror.

Enligt uppgift är inte det nya systemet anpassat för att kunna hantera fortkörningar som utländska förare begår i Sverige. Det är enligt samma uppgiftslämnare svårt att få uppgifter från fordons- och körkortsregister i andra länder. Dessutom saknas det enligt samma källa indrivningsavtal med länder utanför Norden och Sverige.

Dessa frågor trodde jag var lösta.

Om så inte är fallet undrar jag vilka åtgärder ministern avser att vidta för att komma till rätta med ovanstående problem så att effekten av våra trafiksäkerhetskameror ska kunna bli den högsta möjliga.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-07-03 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)