Trafiksäkerheten på Odensalavägen

Skriftlig fråga 2012/13:507 av Shekarabi, Ardalan (S)

Shekarabi, Ardalan (S)

den 15 maj

Fråga

2012/13:507 Trafiksäkerheten på Odensalavägen

av Ardalan Shekarabi (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I Sverige råder en nollvision för trafiksäkerhetsarbetet. Det betyder att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Med nollvisionen som riktmärke har trafiksäkerheten i Sverige tagit tydliga steg framåt, men fortfarande återstår mycket att göra. Under 2012 dog 296 personer i trafiken, vilket skapar ett stort mänskligt lidande och betydande kostnader för samhället.

En viktig del av nollvisionsarbetet är att utforma trafiksäkra vägar. Mellan Knivsta och Odensala går länsväg C1045, den så kallade Odensalavägen, vars bristande säkerhet under flera år har varit omdebatterad. Odensalavägen är mycket smal och tungt trafikerad, vilket har fått boende i området att reagera och kräva åtgärder för bättre trafiksäkerhet. År 2007 dog en 13-årig pojke efter att ha blivit påkörd på vägen, och många är oroliga för att fler allvarliga olyckor ska hända. Trots att vägsamfälligheten har uppvaktat berörda kommuner och myndigheter i frågan har inga åtgärder vidtagits.

Till bilden hör också att Odensalavägen ligger i två kommuner, Knivsta och Sigtuna, där befolkningen växer. Det betyder att trafiken på kommunernas eftersatta vägar bara kommer att öka. Behovet av åtgärder blir alltmer akut.

Med anledning av det anförda vill jag fråga Catharina Elmsäter-Svärd:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra trafiksäkerheten på Odensalavägen i enlighet med nollvisionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-15 Anmäld: 2013-05-15 Svar anmält: 2013-05-24 Besvarad: 2013-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-24)