trafiksäkerheten i Kronobergs län

Skriftlig fråga 2000/01:913 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 16 mars

Fråga 2000/01:913

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Björn Rosengren om trafiksäkerheten i Kronobergs län

Återigen nås vi av att en dödsolycka inträffat på E 4:an på dess sträckning genom Kronobergs län. Vid detta tillfälle omkom två personer vid en olycka mellan en personbil och en lastbil. Den sträckning där olyckan inträffade har under lång tid diskuterats. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har vidtagits på sträckningen norr om Strömsnäsbruk. Däremot inte söderut, förbi Markaryd ned mot Örkelljunga där E 4:an har en oacceptabelt dålig standard. Eftersom E 4:an både norrut och söderut om nämnda vägsträcka är av motorvägsstandard har trafikanterna svårt att ställa om till den sämre standard som i dag gäller på vägavsnittet. Detta i sin tur verkar medföra en ökad olycksrisk.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att öka trafiksäkerheten på kort och på lång sikt på den angivna vägsträckan mellan Strömsnäsbruk och Örkelljunga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarad: 2001-03-22 Anmäld: 2001-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-22)