Trafiksäkerhet och taxichaufförers villkor

Skriftlig fråga 2019/20:586 av Linus Sköld (S)

Linus Sköld (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Taxibranschen i stora delar av landet är helt beroende av uppdrag för det offentliga. Upphandlade skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor är kärnan i många taxibolags verksamhet, åtminstone på mindre orter.

Upphandlingsreglerna ger oönskade effekter på många områden. Som exempel kan nämnas min hemkommun Älvsbyn och grannkommunen Piteås taxibolag, som båda vunnit upphandlingen av sjukresor i grannkommunen. Mellan Älvsbyn och Piteå är sträckan närmare sex mil, vilket betyder att bilar från Älvsbyn kommer att få långa framkörningssträckor för uppdrag i Piteå och vice versa. Knappast en klimatsmart lösning.

Jag tänker dock att huvudfelet är det race mot botten i arbetsvillkor som upphandlingen skapar. I den ständiga jakten på lägsta pris som uppstår i upphandlingsförfarandet definieras hur taxichaufförers villkor ser ut. Som en konsekvens av detta kör taxichaufförer som regel på antingen helt eller delvis provisionsbaserad lön.

I vanliga fall skulle jag mena att detta är en fråga som bör regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Men för just taxichaufförer blir det annorlunda. Dels är det väldigt många taxichaufförer som inte omfattas av kollektivavtal, dels är det en fråga om trafiksäkerhet. Att taxichaufförer har villkor som gör att de kan reglera sin lön med gaspedalen sätter människors liv på spel. Om chaufförens villkor ger incitament att köra skolskjutsen, färdtjänstresan, sjukresan lite snabbare för att få ihop pengar till mat på bordet äventyrar det trafiksäkerheten på ett allvarligt sätt.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur avser ministern att agera för att taxichaufförers arbetsvillkor inte ska utgöra en trafikfara?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga