Trafiksäkerhet för mc-förare

Skriftlig fråga 2017/18:283 av Johan Löfstrand (S)

Johan Löfstrand (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Diskussionen kring trafiksäkerheten för mc-förare är långt ifrån ny. De stora insatser som görs för att öka trafiksäkerheten utgår ofta från bilar och bilister, inte andra fordon och trafikanter, något som påverkar alla motorcyklister ute på vägarna. 

Att köra motorcykel ger en frihetskänsla, och allt fler tar motorcykelkörkort, men åkandet är kopplat till vissa risker. För att komma till rätta med problemen krävs ett riktat fokus på motorcyklister. Fler trafikpoliser och automatisk hastighetsövervakning är viktiga insatser, men det krävs även ett genomtänkt arbete kring vägmiljön.

En diskussion som pågått en längre tid är den om de vajerräcken med fristående stolpar som återfinns längs många av landets vägar. Många mc-förare upplever att vajrarna är farliga och argumenterar för att en bättre lösning måste tas fram. Bara i sommar har åtta motorcyklister omkommit i krock med ett räcke. Om utbyggnaden av vajerräcken ska fortsätta krävs särskilda åtgärder. Om vi ska nå upp till nollvisionen i trafiken krävs åtgärder som gynnar alla trafikslag. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Hur tänker statsrådet och regeringen agera för att förbättra trafiksäkerheten för mc-förare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-15 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga