Trafikregler för cykling

Skriftlig fråga 2017/18:994 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det finns många åtgärder för förbättrade möjligheter för cykling som inte har budgetbäring. Trafikregler är ett sådant område där möjligen beslut kan leda till ny skyltning, vilket dock kan ses som en marginell kostnad. Vissa ändringar av trafikregler skulle även kunna förbättra trafiksäkerheten.

När bilister kör om cyklister kan situationer uppstå som gör det farligt för cyklisten. En bilist kan genomföra en omkörning trots att mötande bil är i sikte. Resultatet kan bli att cyklisten tvingas ut på en obefintlig vägren eller än värre riskerar olycka. Det finns länder som har infört minsta avstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist. Genom tydlig skyltning blir regeln tydlig för alla trafikanter, och skyltningen kan även påverka var regeln specifikt ska tillämpas.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

När avser statsrådet att ta initiativ för att 1,5-metersregeln även ska införas i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga