Trafikpoliser

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S)

Monica Green (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sedan den 1 januari 2015 är polisen en sammanhållen enrådsmyndighet, vilket innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Den nya Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område.

I samband med att den nya organisationen sätts på plats är det viktigt att inga frågor hamnar mellan stolarna. En sådan fråga kan vara att stävja fusket inom åkerinäringen. Under flera år har antalet trafikpoliser reducerats.

Många trafikpoliser känner en stor frustration för att de inte har haft reell möjlighet att stoppa fusket och hindra rattfylleriet bland tunga fordon. Det innebär i sin tur att den seriösa åkerinäringen utsätts för marknadsstörning. Det är hög tid för insatser mot rattfylleriet, innan något riktigt katastrofalt inträffar.

Riksdagen beslöt nyligen om bland annat sanktionsavgifter och klampning av fordon, viktiga och riktiga åtgärder för att få ordning på den olagliga och trafikfarliga verksamheten. Men det krävs också en väl fungerande kontroll ute på vägarna. Det krävs kraftfulla insatser för att verkligen komma åt den olagliga yrkesmässiga trafiken, trafikfarliga fordon och rattfylleriet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den nya polisorganisationen ska bli ett effektivt verktyg i kampen mot illegal inrikes yrkestrafik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-15 Överlämnad: 2015-01-15 Anmäld: 2015-01-16 Svarsdatum: 2015-01-21 Sista svarsdatum: 2015-01-21
Svar på skriftlig fråga