Trafikolyckor på E4

Skriftlig fråga 2017/18:1053 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Antalet trafikolyckor på E4 i Nordanstig har fått MSB att reagera. Under 2017 skedde 53 trafikolyckor på E4 i Nordanstig. Siffran sticker ut anmärkningsvärt mycket från andra jämförbara vägsträckor i landet. Räddningstjänsten anger att de har problem med att ta sig fram på vägsträckan vid olyckor på grund av vägens utformning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Kommer statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för en två-plus-två-väg på E4 i Nordanstig utifrån räddningstjänstens synpunkter om problemen på vägsträckan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-03-19 Överlämnad: 2018-03-19 Anmäld: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga