Trafikledningssystem i Östersjön

Skriftlig fråga 2006/07:1129 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 8 maj

Fråga

2006/07:1129 Trafikledningssystem i Östersjön

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och trafiken väntas öka kraftigt. En väsentlig del av trafiken utgörs av oljetransporter. Med den allt tätare trafiken ökar risken för ett större oljeutsläpp i Östersjön. Otillåtna oljeutsläpp förekommer nästa dagligen. Också ganska små oljeutsläpp kan ge stora skador. En sammanställning för år 2004 visar att det totala antalet olyckor i Östersjön då var 121. De flesta sker nära land. Om fartygen har olja ombord kan det få förödande konsekvenser.

Det pågår sedan ett antal år ett arbete för att stärka beredskapen i händelse av oljeutsläpp i Östersjön. Men mot bakgrund av den ökande trafiken behöver arbetet intensifieras. En verksam åtgärd är enligt min uppfattning att införa någon form av trafikledningssystem, liknande det som flyget har. Regeringen bör ta initiativ till en utredning om hur ett sådant system kan införas av länderna i Östersjöområdet.

Jag vill fråga statsrådet vad hon är beredd att göra för att ett trafikledningssystem ska kunna införas i Östersjön i syfte att minska risken för fartygsolyckor.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-08 Anmäld: 2007-05-09 Besvarad: 2007-05-16 Svar anmält: 2007-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-16)