Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för kommuner och landsting

Skriftlig fråga 2006/07:902 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 21 mars

Fråga

2006/07:902 Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för kommuner och landsting

av Fredrik Lundh (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den nya skatten på trafikförsäkringen innebär högre kostnader för all offentlig verksamhet. Kostnaden är särskilt kännbar för Norrbotten och andra glest bebyggda län med långa avstånd och som saknar kollektiva resealternativ.

Hemtjänsten i Norrbottenskommuner till exempel måste ha en bil för att kunna ta sig till äldre som bor miltals från varandra. Kollektivtrafiken är redan i dag dyr på grund av den glesa befolkningen. Till dessa höga kostnader läggs nu skatten på trafikförsäkringen.

Jag vill fråga finansministern om han avser att kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnader som skattehöjningen på fordonsförsäkringen innebär.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-21 Anmäld: 2007-03-21 Besvarad: 2007-03-28 Svar anmält: 2007-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-28)