Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för sjukvården

Skriftlig fråga 2006/07:901 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 21 mars

Fråga

2006/07:901 Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för sjukvården

av Fredrik Lundh (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den nya trafikförsäkringsskatten som regeringen vill införa kommer att innebära betydande kostnadshöjningar för landstinget i Norrbotten. Utgiften för höjningen av trafikförsäkringen för landstingets fordonspark kommer att drabba vården eftersom landstinget inte har några särskilda reserver till detta.

I stället för vård av sjuka människor måste landstinget nu använda sina resurser till att betala för höjda kostnader på fordon, vilket är upprörande.

Därför vill jag fråga finansministern om han avser att kompensera sjukvården för de kostnader som skattehöjningen för fordonsförsäkringen innebär.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-21 Anmäld: 2007-03-21 Besvarad: 2007-03-28 Svar anmält: 2007-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-28)