Trafikanalys

Skriftlig fråga 2017/18:550 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik framförde nyligen kritik mot Trafikanalys gällande dess officiella kollektivtrafikstatistik. Trafikanalys har nu svarat och anser att branschorganisationens kritik i stora delar är obefogad.

Med bakgrund av ovanstående är min fråga till statsrådet Tomas Eneroth:

Vad tänker statsrådet göra för att tillgodose att Trafikanalys statistik håller måttet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-22 Överlämnad: 2017-12-27 Besvarad: 2018-01-10 Sista svarsdatum: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga