Trafik och trafficking

Skriftlig fråga 2007/08:812 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 20 februari

Fråga

2007/08:812 Trafik och trafficking

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I Sveriges arbete mot trafficking, även benämnd sexslavhandel, så är det viktigt att samverka med alla grupper som möter problemet såväl nationellt som internationellt. Som exempel kan nämnas att lastbilschaufförer som i dag kör genom Europa möter prostitution vid rastställen, hotellanläggningar och gränsövergångar. Prostitutionen i anslutning till arbetsfordonet anges som en negativ sida i arbetet som den enskilde chauffören har svårt att agera mot nationellt men ännu svårare att hantera vid tjänstgöring i ett annat land.

Arbetsgivare och myndigheter är ofta passiva. Vägverket har utlovat ställningstagande men Transportarbetareförbundet har gått före genom att ta fram uppförandekoder för sina anställda, vilket jag välkomnat. Regeringen kan i samverkan med Vägverket, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportgruppen bekämpa sexslavhandel. Kopplade till transportnäringen finns nordiska, europeiska och internationella branschorganisationer, vilket ger tillgång till en bred opinionsbildning och förändringar för branschen. Erfarenheter från arbete mot spridning av hiv/aids kan tas till vara.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bekämpa trafficking och prostitution tillsammans med Vägverket, Transportarbetareförbundet och Transportgruppen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-20 Anmäld: 2008-02-20 Besvarad: 2008-02-27 Svar anmält: 2008-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-27)