trafficking

Skriftlig fråga 2003/04:617 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 23 januari

Fråga 2003/04:617

av Joe Frans (s) till utrikesminister Laila Freivalds om trafficking

Situationen är akut när det gäller handeln med kvinnor och barn, så kallad trafficking. Förenta nationerna har proklamerat att år 2004 ska vara det år som kampen mot slaveriet särskilt ska uppmärksammas.

Utrikesministern har, liksom jag, i skolan läst om den i dag välkända triangelhandeln med slavar över Atlanten. Behandlingen av dessa människor, som såldes som slavar, var allt annat än human.

I dag, ett antal årtionden senare, kan förfarandet verka omänskligt och te sig avlägset. Vi vill ofta tillskriva vår tid och dess människor som oerhört mycket mer civiliserade. Tyvärr är förhållandet inte sådant.

Slavhandeln existerar även i vår tid. Varje år dras 1,2 miljoner barn in i människohandeln över hela världen. Till Västeuropa kommer, på grund av en mycket stor efterfrågan, ca 120 000 kvinnor och barn varje år för att säljas för sexuella ändamål. Bara till Sverige beräknar Rikskriminalpolisen att det årligen kommer 200@500 kvinnor och barn. Hälften av dessa hamnar i Stockholmsområdet.

Trafficking

är ett av vår tids sorgebarn @ något som vi måste bekämpa med alla medel. I Stockholm planeras bland annat ett boende för kvinnor utsatta för trafficking.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern vilka åtgärder hon kommer att vidta nationellt och internationellt.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-01-23 Anmäld: 2004-01-23 Besvarad: 2004-01-30 Svar anmält: 2004-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-30)