Trädgårdsnäringen

Skriftlig fråga 2009/10:721 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 15 april

Fråga

2009/10:721 Trädgårdsnäringen

av Michael Hagberg (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Svensk trädgårdsnäring är en framtidsbransch och en viktig aktör för den svenska landsbygden. Växthusodlarna i hela landet bidrar med arbetstillfällen och gott miljötänkande, men branschen är nu i gungning.

När jag träffar representanter för näringen i Katrineholm och i Sörmlands län oroar de sig för konkurser och nedläggning.

Regeringen orkar inte ta ansvar för lokalt producerade livsmedel utan jämför trädgårdsnäringen med stålverk och massafabriker.

Koldioxidskatten kommer med regeringens politik och med Centerpartiets goda minne att tredubblas och effekterna med minskade arbetstillfällen och sämre utveckling av landsbygden kommer att bli stora.

Vad som i stället behövs är att ingjuta framtidstro för utveckling av miljöarbete och jobb. Näringen behöver arbetsro, det kan en rejäl övergångstid ge. Näringen vill även sikta framåt mot det ekologiskt hållbara samhället, med klimatsmarta energilösningar. Här är stöd till ny miljöteknik en lösning.

Mot bakgrund av det anförda, vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att trygga framtidssatsningar av miljömedveten produktion som ger jobb och framtidstro på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-15 Anmäld: 2010-04-15 Besvarad: 2010-04-21 Svar anmält: 2010-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-21)