Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec)

Skriftlig fråga 2011/12:663 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 15 juni

Fråga

2011/12:663 Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec)

av Carina Hägg (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Genom Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) har Sverige unika förutsättningar att kostnadseffektivt samordna och effektuera merparten av statens samlade ärenden inom ramen för ammunitions- och minröjning, såväl på den militära som på den humanitära/civila arenan. Detta var också de bärande tankarna bakom inrättandet av Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.

Swedec äger i dag ett högt anseende och en hög kompetens, och organisationens namn (varumärke) är väl känt i internationella sammanhang. Swedec bidrar med ett omfattande kompetensstöd vid omhändertagande av upphittad oexploderad ammunition. Vidare utbildar man bombtekniker och ammunitionsröjare till polisen och MSB. Även inom materielområdet stöder SWEDEC övriga myndigheter och industrin med kravställning, utveckling och tester av ny materiel. Swedec stöder bland annat prov och försök av olika tekniker för ammunitions- och minröjning samt utveckling av testmetoder som i dag har blivit en internationellt accepterad FN-standard.

I ÖB:s avvägningsbeslut för 2013–2022 är ett förslag att Swedec läggs ned som egen organisationsenhet, reducerar sin personal och inordnas under Ing 2. Besparingen som FM räknar med i samband med nedläggningen av Swedec motsvarar sex heltidstjänster.

Vad avser försvarsministern att göra för att inte riskera att nationell samordning inom detta världsomspännande, prioriterade och aktuella fokusområde går förlorad?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-06-15 Anmäld: 2012-06-18 Besvarad: 2012-06-27 Svar anmält: 2012-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-27)