Torvbrytning i framtiden

Skriftlig fråga 2007/08:1523 av Malmberg, Betty (m)

Malmberg, Betty (m)

den 5 augusti

Fråga

2007/08:1523 Torvbrytning i framtiden

av Betty Malmberg (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

EU-kommissionen har tilldelat Sverige ett mycket ambitiöst mål då det gäller det så kallade klimatdirektivet och vi har därför en stor utmaning framför oss. För att uppnå målet på ett kostnadseffektivt sätt krävs att vi utnyttjar alla tänkbara och långsiktigt hållbara energikällor, varför också torven borde få spela en viktigare roll i framtiden.

Torv har flera fördelar. Förbränning av andra biobränslen effektiviseras till exempel då torv blandas in och då den skördas på redan dikade marker bidrar torvbrytning till att minska utsläppen av växthusgaser, eftersom dessa annars läcker ut i en naturlig process då torven bryts ned. Torvbranschen skapar dessutom många arbetstillfällen, vilket har stor betydelse för sysselsättningen på landsbygden.

Med hänvisning till vad som anförts undrar jag vad statsrådet avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att svensk torvs ställning kan utvecklas och skapa nya arbetstillfällen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-05 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-18 Svar anmält: 2008-08-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-18)