Tortyr

Skriftlig fråga 2007/08:1097 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 15 april

Fråga

2007/08:1097 Tortyr

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

För drygt ett år sedan fick jag kännedom om att tre svenskar varit fängslade i Etiopien under längre tid. Under fängelsetiden träffade de representanter från svenska Säkerhetspolisen och svenska ambassaden. Säkerhetspolisen har sedan, i en rapport till den svenska regeringen den 18 april, uppgett att de gripna i samtal med Säpo sagt att de blivit torterade. Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask följande.

När inkom rapporten från Säkerhetspolisen till justitieministern om den tortyr som svenskarna utsatts för?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-15 Anmäld: 2008-04-15 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)