Tortyr i Afghanistan

Skriftlig fråga 2007/08:355 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 27 november

Fråga

2007/08:355 Tortyr i Afghanistan

av Hans Linde (v)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

För en dryg vecka sedan presenterade Amnesty International en ny rapport som beskriver hur den internationella Isafstyrkan överlämnar fångar till de afghanska myndigheterna där de utsätts för tortyr – detta trots att åtskilliga rapporter från bland annat Amnesty och FN om att den afghanska säkerhetstjänsten, NDS, systematiskt utsätter fångar för tortyr.

I ett försök att skydda sig har ett flertal av Isafländerna, bland annat Danmark och Kanada, skrivit separata avtal med de afghanska myndigheterna, så kallade memorandums of understanding, MoU. Syftet är att garantera att fångarna inte utsätts för tortyr efter överlämnandet. Det är resultaten av dessa avtal som Amnesty granskat. Rapporten visar hur fångarna som Danmark, Kanada med flera länder överlämnat har utsatts för mycket grova övergrepp och tortyr, främst av NDS. Sverige är ett av de länder som nu står i begrepp att skriva på ett liknande avtal. Förhandlingar om ett avtal pågår med den afghanska regeringen – detta trots att Amnestys rapport visar att de avtal som tidigare slutits inte är värda mer än papperet de är skrivna på.

Sverige ska inte utlämna fångar till tortyr. Respekt för mänskliga rättigheter måste vara högsta prioritet. Sverige bör därför omgående ställa in alla överföringar av fångar dels till afghanska myndigheter, dels till Isafländer som slutit MoU med afghanska myndigheter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Sten Tolgfors:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förhindra att Sverige i framtiden överlämnar fångar till tortyr i Afghanistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-27 Anmäld: 2007-11-27 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)