Torslunda forskningsstation

Skriftlig fråga 2009/10:775 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 30 april

Fråga

2009/10:775 Torslunda forskningsstation

av Krister Örnfjäder (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Torslunda forskningsstation på Öland kommer enligt uppgift att läggas ned vid årsskiftet. Detta efter att SLU beslutat att koncentrera verksamheten till endast fyra större enheter.

Det statliga forskningsanslaget fördelas, enligt samma källa, efter hur olika forskningsresultat publiceras. Mindre forskningsstationer hamnar då i ett sämre läge än större då de ofta publicerar en mindre mängd.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att även mindre forskningsstationer som den i Torslunda på Öland ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-30 Anmäld: 2010-04-30 Svar anmält: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-06)