Torsksituationen i Östersjön

Skriftlig fråga 2019/20:1060 av Gudrun Brunegård (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Östersjötorsken är allvarligt hotad av en försämrad havsmiljö och avsaknaden av en fungerande sälförvaltning. Torsk tycks vara gråsälens favoritföda. En dansk studie visar att varje individ av de 40 000–60 000 sälarna i Östersjön äter omkring 3,5 kilo torsk varje dag, förutom all annan fisk. Sammanlagt beräknas gråsälen i Östersjön äta 52 000 ton torsk per år, att jämföra med den svenska fiskekvoten av torsk som för 2019 var 7 000 ton. EU:s totala torskkvot för 2019 var 33 000 ton. Sälen är alltså en långt större fara för torskens överlevnad än fisket. Dessutom sprider sälstammen parasiter som drabbar torsken. Torskbeståndet behöver få tid att återhämta sig.

Dock förekommer ett omfattande tjuvfiske i Östersjön, trots det torskfiskestopp som beslutades av EU i somras. Svenska torskfiskare har ålagts vad som närmast är att likna vid ett yrkesförbud och tvingas hålla sig på land, mot en så ringa ersättning att många fiskare närmar sig konkurs. Samtidigt förekommer uppgifter om att fiskebåtar från andra EU-länder oförtrutet fortsätter att finkamma fiskevattnen i Östersjön med trålar, utan att det i deras hemmahamnar görs några kontroller av vare sig vilka sorters fisk som fångats eller i vilka vatten.

Detta upplevs förstås som djupt orättvist av den svenska fiskarkåren. Ska inte ett beslut i EU gälla alla? Enligt uppgift har dessutom fiskare från olika medlemsstater olika bifångstregler vid fiske i Östersjön rörande torsk. Danmark har 40 procent och Sverige 20 procent. Trotset mot EU:s torskfiskeförbud ökar också risken för att Östersjötorsken inte får möjlighet att återhämta sig.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

På vilket sätt agerar Sveriges regering för att skapa en samsyn kring det allvarliga läge som råder för Östersjötorsken, så att övriga EU-länder respekterar torskfiskeförbudet och följer upp att det efterlevs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-06 Överlämnad: 2020-03-06 Anmäld: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18
Svar på skriftlig fråga