Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen

Skriftlig fråga 2017/18:1563 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Väderleksrapporten ser allt annat än ljus ut för årets skörd, och bönderna är väldigt pressade. Vi har nu ett torrår av sällan skådat slag. Det här riskerar att få katastrofala konsekvenser för vår livsmedelsproduktion och försörjning, för djurhållningen och för enskilda företagare. Betet är sedan länge en bristvara och många tvingas nu stödutfodra med hö som skulle ha använts kommande vinter. Vallarna skördades tidigt i år och återväxten är på många håll obefintlig.

Läget är mycket allvarligt och för varje dag utan regn blir konsekvenserna bara större och större. Sådden växer dåligt, och många planerar nu att använda vårsådden till grovfoder. Konsekvenserna av torkan kommer att bli omfattande och drabba enskilda väldigt hårt. Köerna är redan långa till slakterierna, och med nödslakten ökar förlusterna som blir svåra för den enskilde att bära.

Det här påverkar förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion lång tid framöver och gäller många grödor och produktionsdelar. Nu krävs helhetsperspektiv, handlingskraft och akuta åtgärder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka omgående åtgärder kommer statsrådet att vidta för att minska konsekvenserna av torkan på livsmedelsproduktion, försörjning, djurhållning och för enskilda företagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-03 Överlämnad: 2018-07-04 Besvarad: 2018-07-18 Sista svarsdatum: 2018-07-18 Anmäld: 2018-08-09
Svar på skriftlig fråga