Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet

Skriftlig fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den torra våren och sommaren har gjort att många lantbrukare i Skaraborg och i övriga landet kommer att drabbas av låga eller mycket låga skördar. Torkan har slagit hårt mot grödorna, vilket har gjort att det är och kommer att bli en stor brist på foder till djuren. Lantbrukarna tvingas därför att slakta sina djur på grund av foderbrist, och slaktköerna är redan mycket långa.

Många lantbrukare försöker rädda situationen genom att köpa in grovfoder både inom landet och via import men torkan gör ju också att foderpriserna stiger. Det påverkar lönsamheten men också likviditeten mycket hårt för landets lantbruksföretag. Många lantbrukare har dessutom inte fått ut alla sina EU-pengar från Jordbruksverket sedan tidigare år, vilket gör att den likvida situationen redan är tuff för många lantbrukare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att på något sätt försöka skynda på de ännu inte utbetalade och sena EU-utbetalningarna samt att försöka tidigarelägga årets EU-utbetalningar för att om möjligt minska de likvida påfrestningarna för landets lantbrukare? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-09 Överlämnad: 2018-07-09 Sista svarsdatum: 2018-07-23 Svarsdatum: 2018-08-07 Anmäld: 2018-08-09
Svar på skriftlig fråga