Torkan och det svenska köttet

Skriftlig fråga 2017/18:1584 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den varma sommaren och långa torkan har lett till en omfattande betesbrist som fört med sig att många bönder tvingas slakta eller riskerar att behöva slakta sina djur. Situationen ser likadan ut i stora delar av vårt land och inte minst här i Värmland. Detta får givetvis negativa konsekvenser för bönderna på många sätt. Ett sätt att mildra de negativa konsekvenserna och att hjälpa till med detta är att vi helt enkelt köper mer svenskproducerat kött.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Har statsrådet för avsikt att ta initiativ till att öka konsumtionen av svenskproducerat kött för att förbättra lantbrukarnas möjligheter att få avsättning för alla de djur som nu tvingas till slakt på grund av torkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-17 Överlämnad: 2018-07-18 Sista svarsdatum: 2018-08-01 Svarsdatum: 2018-08-07 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga