Toppmötet mellan Indien och EU

Skriftlig fråga 2009/10:169 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga

2009/10:169 Toppmötet mellan Indien och EU

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

I egenskap av att Sverige är ordförandeland i EU har statsminister Fredrik Reinfeldt besökt Indien. Jag välkomnar de återkommande toppmötena mellan EU och Indien liksom att de även ska innehålla en dialog om mänskliga rättigheter. Nu har det inte framkommit på vilket sätt mänskliga rättigheter kom till uttryck under besöket eller vilka krav som framfördes till Indien genom det svenska ordförandeskapet. Men jag ser fram emot en redogörelse för valda teman liksom med vilka dessa samtal förts.

Med anledning av det anförda vill jag fråga om statsrådet kommer att ta något initiativ i syfte att informera om på vilket sätt mänskliga rättigheter kom till uttryck under toppmötet mellan EU och Indien och vilka krav som i så fall framfördes under mötet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-10 Anmäld: 2009-11-10 Besvarad: 2009-11-18 Svar anmält: 2009-11-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-18)