Toppmötet mellan EU och Kina

Skriftlig fråga 2009/10:172 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga

2009/10:172 Toppmötet mellan EU och Kina

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Jag välkomnar att regelbundna toppmöten hålls mellan EU och Kina. Nästa möte som är planerat till den 30 november i Kina ger möjlighet att även ta upp mänskliga rättigheter generellt men även enskilda fall. Nu ökar förväntningarna på att agera för regissören Dhondup Wangchen som åter är fängslad.

Oroande uppgifter når oss om under vilka förhållanden han hålls fängslad i Xining. Wangchen är tibetan, dokumentärfilmare och uppmärksammad för Leaving fear behind.

Avser statsrådet att ta upp Dhondup Wangchens fall under toppmötet mellan EU och Kina i november?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-10 Anmäld: 2009-11-10 Besvarad: 2009-11-18 Svar anmält: 2009-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-18)