toppmötet mellan EU och Afrika

Skriftlig fråga 1999/2000:728 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 mars

Fråga 1999/2000:728

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om toppmötet mellan EU och Afrika

Det aviserade toppmötet mellan EU och Afrika ska enligt planerna äga rum i början av april i år. Nu pågår förberedelsearbetet för fullt på olika håll. Man har diskuterat frågan om uppföljningsmekanism och dagordningsfrågor. Ett förberedelsemöte har hållits och tre huvudteman har, enligt uppgift, utkristalliserats, politik, ekonomi och social utveckling, följt av närliggande underteman. Toppmötet ses som en viktig politisk manifestation som kan vara början på ett närmare samarbete mellan EU och Afrika, i partnerskapets anda. Efter det extra toppmötet i Libyen i september, där steg togs mot ett närmare samarbete mellan organisationens medlemmar, har man än fler beröringspunkter. Den afrikanska domstolen och ett panafrikanskt parlament är något som jag noga ska försöka följa. Mot bakgrund av de svårigheter som den afrikanska kontinenten befinner sig i så behöver såväl regionala som subregionala konflikthanteringssträvanden i Afrika stödjas. Men kommer också frågor som fattigdomsbekämpning, dödsstraff, aids, familjeplanering, korruption, livsmedelssäkerhet, tillgång till rent vatten, handelsfrågor och kultur att behandlas? Min fråga är vad rubrikerna politik, ekonomi och social utveckling ska fyllas med för konkret innehåll. Vidare är det ännu frågetecken kring om jämställdhetsarbetet kommer till uttryck vid toppmötet.

Min fråga till regeringen är om utrikesminister Anna Lindh lagt fast de konkreta prioriteringarna inför toppmötet mellan EU och Afrika.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-22 Anmäld: 2000-03-28 Besvarad: 2000-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-31)