Topparbetslöshet

Skriftlig fråga 2013/14:741 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Efter över 130 miljarder i skattesänkningar ligger arbetslösheten fortfarande på topp. Det borde visa för vem som helst att skattesänkningar inte är vägen för att avskaffa arbetslösheten.

Arbetslösheten i åldrarna 15-74 år steg till 9,2 procent i juni 2014, vilket kan jämföras med nivån på 9,1 procent i juni i fjol, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU).Det var högre än väntat. Expertkommentatorer menar att det är väldigt svårt att se någon tydlig trend nedåt för arbetslösheten, trots en trend uppåt för sysselsättningen. Dagens siffra anses inte förändra denna övergripande bild och den väntade, framtida ökningen i sysselsättning verkar fortsätta vara väldigt gradvis, menar de.

Antalet arbetslösa i åldrarna 15-74 år ökade från 484 000 till 493 000 personer, för åldrarna 20-64 år ökade arbetslösheten till 361 000 i juni 2014 jämfört med 353 000 i juni 2013.

Säsongsrensat låg arbetslösheten i juni stabil på åtta procent, vilket knappast kan ses som en framgång.

Arbetsmarknadsministern har varit minister under ett år och har inte lagt en enda proposition under det året. Hon har samtidigt formellt sett det fulla ansvaret för regeringens misslyckande. Regeringen lovade 2006 och 2010 att lösa arbetslöshetsfrågan och ville bli bedömd efter sin förmåga till detta. Facit finns och nu är det upp till väljarna att fälla domen.

Avser ministern att ta något initiativ för att försöka få arbetslösheten lägre då regeringen förhoppningsvis avgår i höst jämfört med då den tillträdde 2006?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-07-24 Överlämnad: 2014-07-29 Besvarad: 2014-08-11 Sista svarsdatum: 2014-08-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.